Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Ελεύθεροι επαγγελματίες: πρόταση για 28% φορολόγηση από το πρώτο ευρώ

Φυσικά ακόμη δεν γίνεται λόγος για το θα γίνει με τον κεφαλικό φόρο-ΤΕΒΕ, που καλούνται κάθε μήνα να πληρώσουν οι ελ. επαγγελματίες, είτε έχουν είτε δεν έχουν είσπραξη.
Στη φορολόγηση με ενιαίο συντελεστή 28% για 800.000 ελεύθερους επαγγελματίες στρέφεται το οικονομικό επιτελείο, μετά από μια σειρά από προτάσεις που έγιναν και έφερναν το φόρο να φτάνει μέχρι το 35% (!).
Επιχείρημα για τη φορολόγηση σε τέτοιο βαθμό αποτελεί το ότι Ελεύθεροι επαγγελματίες και οι ατομικές επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια δήλωναν εξαιρετικά μικρά εισοδήματα. Έτσι θα επιβάλλεται ένας υψηλός φορολογικός στα καθαρά κέρδη από το πρώτο ευρώ χωρίς αφορολόγητα. Οι μόνες φοροαπαλλαγές που προτάθηκε να ισχύσουν φαίνεται πως θα είναι τα έξοδα για ιατρικές δαπάνες και οι διατροφές σε πρώην (στους χωρισμένους).
Το ίδιο ποσοστό φορολόγησης προτείνεται να ισχύσει και για τις Ανώνυμες Εταιρείες και οι ΕΠΕ στο σύνολο των καθαρών κερδών είτε αυτά διανέμονται στους μετόχους είτε όχι.