Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Δύο νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Δύο νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τις συντάξεις θα εγκαινιαστούν στις 15 Οκτωβρίου.
Ειδικότερα, πρόκειται για τη συμπλήρωση και την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης(σύνταξη γήρατος και αναπηρίας) και την παρακολούθηση της πορείας της αίτησης συνταξιοδότησης, καθώς και την αίτηση για τον προσδιορισμό χρόνου ασφάλισης (προσυνταξιοδοτική βεβαίωση).
Πλέον ο ασφαλισμένος θα μπορεί να συμπληρώσει και να υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση για χορήγηση σύνταξης γήρατος ή αναπηρίας, στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στο ΕΤΕΑΜ (επικουρικό), ενώ επίσης, θα είναι σε θέση να παρακολουθεί και να αντλεί πληροφορίες για την πορεία εξέλιξης της αίτησης συνταξιοδότησης ή προσδιορισμού χρόνου ασφάλισης από την αρχική ημερομηνία κατάθεσης, έως και την ολοκλήρωση αυτής.