Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Δέκα υποψήφιοι για την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης

Από την Αγροτική Τράπεζα – που ελέγχει την ΕΒΖ – εκδόθηκε σήμερα η ακόλουθη ανακοίνωση:
Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (υπό Ειδική Εκκαθάριση) ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πώληση πακέτου μετοχών της A.E. “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ” εκδήλωσαν εμπρόθεσμα μη δεσμευτικό ενδιαφέρον δέκα (10) συνολικά υποψήφιοι.
Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος αξιολογούνται από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (υπό ειδική εκκαθάριση) και για οποιαδήποτε εξέλιξη θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.