Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Αύριο στις 11.00 θα ηχήσουν (δοκιμαστική ενεργοποίηση) οι σειρήνες

 
Από το Αυτοτελές Τμήμα ΠΑΜ ΠΣΕΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνονται τα εξής:
Στο πλαίσιο της άσκησης ΤΑΑΣ “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2012” θα πραγματοποιηθεί δοκιμαστική ενεργοποίηση του συνόλου των Σειρήνων Συναγερμού Πολιτικής Άμυνας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, την Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2012, ως ακολούθως:
· Τοπική ώρα 11:00: σήμανση συναγερμού εχθρικής αεροπορικής επίθεσης, για 60 δευτερόλεπτα (ήχος διακοπτόμενος, διαφορετικής έντασης).
· Τοπική ώρα 11:05: σήμανση λήξης συναγερμού για 60 δευτερόλεπτα (ήχος συνεχόμενος, σταθερής έντασης).