Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Απαγορεύτηκε η κυκλοφορία παιδικού παιχνιδιού

Με απόφασή του γενικού γραμματέα Βιομηχανίας Σπ. Ευσταθόπουλου απαγορεύτηκε η κυκλοφορία και επιβλήθηκε η απόσυρση από την ελληνική αγορά του παιχνιδιού “FOAM PUTTY/ Αφρώδης πηλός” (12 χρωμάτων) με barcode 0264235000031, που εισάγει και διανέμει η εταιρεία JUMBO A.E.E. Επίσης επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ.
Η απαγόρευση κυκλοφορίας και η απόσυρση του παιχνιδιού από την ελληνική αγορά αποφασίστηκε με βάση την έκθεση εξέτασης δείγματος του Γενικού Χημείου του Κράτους (Β΄ Χημική υπηρεσία Αθηνών) το οποίο ευρέθηκε “μη σύμφωνο” με τα επιτρεπόμενα όρια που ορίζει το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 71.03 “Ασφάλεια παιχνιδιών-Μέρος 3: Μετανάστευση ορισμένων στοιχείων” διότι στον πηλό κίτρινου χρώματος παρατηρείται μετανάστευση: α ) μολύβδου σε 1853 mg/kg πηλού που υπερβαίνει το ανώτατο επιτρεπτό όριο μετανάστευσης του μολύβδου στα παιχνίδια, που είναι 90 mg/kg υλικού παιχνιδιού και β) χρωμίου σε 775 mg/kg πηλού που υπερβαίνει το ανώτατο επιτρεπτό όριο μετανάστευσης του χρωμίου στα παιχνίδια που είναι 60 mg/kg υλικού παιχνιδιού. Επίσης, δεν φέρει την σήμανση CE, προκειμένου να είναι σύννομη η κυκλοφορία του στην ελληνική αγορά.