Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Λευκά…

Αν δεν μπορούν να τα βρουν στα απλά και ο ένας ψηφίζει λευκό (επειδή δεν αναγράφονταν κάτι συγκεκριμένο, όπως ακριβώς το επιθυμεί ο ίδιος να γραφεί) και ο έταιρος ψηφίζει επίσης λευκό (επειδή δεν θέλει να συμπλεύσει με τους υπόλοιπους και θέλει ψυχραιμία), τότε εμείς περιμένουμε να βγάλουν τη χώρα από τη δίνη – στην οποία την έριξαν με τις ενέργειες ή με την απραξία τους – αυτοί που την έριξαν;;
Εκτός και αν το κάνουν στα πλαίσια άλλων πραγμάτων, για να έχουν ας πούμε κάποιους έναντι των οποίων θα βάλλουν στο μέλλον.

Ας είμαστε λιγάκι λογικοί: κάθε μέρα που περνάει γίνεται ακόμη πιο εμφανής η “γύμνια” και η ανεπάρκειά τους…