Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 35, 2012)

Γλεύκος (το) { γλεύκ-ους | -η, -ων}
(λόγ.) ο χυμός που βγαίνει από το πάτημα των σταφυλιών, ο μούστος.
{ΕΤΥΜ. < αρχ. γλεκος < θ* gleuk- του οποίου η μηδενισμ. βαθμ. *gluk- απαντά στο επίθ. γλυκ-ύς (βλ.λ.)}

Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας (β΄έκδοση, γ΄ανατύπωση 2006), σελίδα 424