Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Από Βραβείο Νόμπελ μέχρι το βραβείο της Ανοιχτής Παλάμης!

Δυο ερωτήσεις (στην ουσία μια) και ένα βραβείο σε όποιους απαντήσουν. Όχι βραβείο ό,τι να ‘ναι! Αν απαντήσει σωστά το Νόμπελ Οικονομίας, αν απαντήσει λανθασμένα το βραβείο της ανοιχτής παλάμης.
– Πως είναι δυνατόν μια οικονομία που την κατάντησαν να μην παράγει τίποτε -αλλά να ζει με δανεικά- να καταφέρει να μειώσει το χρέος της (ως ποσοστό επί του ΑΕΠ);
– Πως είναι δυνατόν η ίδια οικονομία, αφού δεν παράγει, να αυξήσει το ΑΕΠ της, ώστε να μειωθεί η σχέση του με το χρέος;;