Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Αποδεκτή η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου: οι τράπεζες πρέπει να πληρώσουν μερίσματα στο Κράτος

Από την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών έγινε γνωστό πως έγινε αποδεκτή η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (υπ’ αριθμ. 386/2012) που αφορά την υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυμάτων να καταβάλλουν στο ελληνικό Δημόσιο ετήσια σταθερή απόδοση των προνομιούχων μετοχών, που εκδίδονται για την αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου και αναλαμβάνονται από το Δημόσιο, σε ποσοστό 10% επί του εισφερόμενου κεφαλαίου (ν. 3723/2008).
Μέχρι τώρα οι περισσότερες τράπεζες που είχαν λάβει βοήθεια αυτού του είδους είχαν καταβάλει ετήσια εισφορά το 2009, αλλά έκτοτε με διάφορα επιχειρήματα και αιτήματα απέφευγαν τις πληρωμές. Ως αποτέλεσμα, μόνο μία ή δύο τράπεζες είχαν πληρώσει προμήθεια στο κράτος από το 2010 και μετά.
Πλέον, με την αποδοχή της ανωτέρω γνωμοδότησης γίνεται σαφής η υποχρέωση καταβολής στο Δημόσιο Ταμείο των σχετικών χρηματικών ποσών από τα πιστωτικά ιδρύματα. Η καταβολή τους πάντως δεν θα πρέπει να αναμένεται πριν την είσπραξη της δόσης των δανείων για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών – ίσως μάλιστα να αφαιρεθούν από αυτήν και τα «οφειλόμενα» πριν φτάσουν σε αυτές τα λεφτά.