Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Και νέα περικοπή στις συντάξεις περίπου 800.000 ανθρώπων

Μια νέα περικοπή στις συντάξεις τους θα δουν περίπου 800.000 ασφαλισμένοι, οι οποίοι έχουν ήδη πάρει εφάπαξ, ανεξαρτήτως ταμείου!
Η εισφορά, της οποίας η παρακράτηση έχει δρομολογηθεί, αντιστοιχεί στο 1% της κύριας σύνταξης. Η επιβολή ειδικής εισφοράς έχει κλειδώσει και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες θα αφορά στο σύνολο των συνταξιούχων, που έχουν πάρει βοήθημα από τα ταμεία πρόνοιας. Τέλος, θα καταλογίζεται χωρίς να ληφθεί υπόψη αν οι υπόχρεοι είχαν καταβάλει ποσά μεγαλύτερα από το βοήθημα.