Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Χωρίς απόφαση χθες το Συνταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας

Χθες το Συνταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας θα εξέδιδε απόφαση αναφορικά με πρόσφυγες που είχαν γίνει εναντίον του ευρωπαϊκού μηχανισμού στήριξης ESM και του Δημοσιονομικού Συμφώνου.
Κατα πόσο δηλαδή συμφέρει ή όχι τη Γερμανία η όλη κατάσταση.
Προφανώς αυτοί που προσέφυγαν θεωρούν ότι θα έπρεπε να συμβαίνουν 2 πράγματα και όχι το τωρινό ρεζιλίκι: 
1) είτε η Γερμανία να μη συμμετάσχει σε τίποτε και να μας χαιρετίσει (το ποθούμενο από μεγάλη μερίδα Ευρωπαίων πολιτών)
2) είτε η Γερμανία θα έπρεπε να μας καταπιεί όλους με τη μια και όχι να μας μασάσει πρώτα (το ποθούμενο αρκετών εντός της χώρας αυτής).
Όπως και να ‘χει απόφαση δεν ελήφθει και το θέμα λεπτομερής απόφαση θα εκδοθεί ενδεχομένως σε τρεις μήνες ή, εάν επιλεγεί η διαδικασία επείγοντος, σε λίγες εβδομάδες.