Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Υποβάθμισαν και το EFSF

Αφού οι Οίκοι (ανοχής και ενοχής) υποβάθμισαν τις προοπτικές τριών εκ των ισχυροτέρων – φαινομενικά – οικονομιών την Ευρώπης, τώρα ήρθε η σειρά του EFSF, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Το Ταμείο δημιουργήθηκε πριν από δύο χρόνια για να διασώσει τις κυβερνήσεις της ευρωζώνης, που δεν ήταν σε θέση να δανείζονται με βιώσιμο τρόπο, μέσω της αγοράς των ομολόγων.
Τώρα γίνεται αλλαγή της προοπτικής του ταμείου (EFSF) από σταθερή σε αρνητική, σε συνέχεια της αρνητικής προοπτικής για τα ομόλογα των τριών χωρών της ευρωζώνης που διατηρούν το ΑΑΑ, δηλαδή της Γερμανίας, της Ολλανδίας και του Λουξεμβούργου. Επίσης, όπως αναφέρεται, οι αρνητικές προβλέψεις έρχονται λόγω της «αυξανόμενης πιθανότητας» να χρειαστούν οικονομική βοήθεια η Ισπανία και η Ιταλία, γεγονός που θα επιβαρύνει τα μέλη της ζώνης του ευρώ, καθώς επίσης λόγω του κινδύνου αποχώρησης της Ελλάδας από την ευρωζώνη