Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Μια πραγματικά μεγάλη δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στα "Παιδιά της Άνοιξης"


Το Ίδρυμα “Σταύρος Νιάρχος”, στο πλαίσιο του τέταρτου κύκλου της τριετούς πρωτοβουλίας για δωρεές ύψους €100 εκατομμυρίων ($130 εκατομμυρίων) που  κάνει προς διάφορους φορείς, συμπεριέλαβε και βοήθεια προς τα “Παιδιά της Άνοιξης”.Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στον ιστότοπο του Ιδρύματος (ΕΔΩ) “Στις 29 Μαΐου 2012, κι ενώ όλοι οι οικονομικοί και κοινωνικοί δείκτες καταδεικνύουν τη συνέχιση και την επιδείνωση της κρίσης στην Ελλάδα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος ενέτεινε τις προσπάθειές του να προσφέρει βοήθεια με την έγκριση νέου κύκλου δώδεκα δωρεών, στο πλαίσιο της τριετούς του πρωτοβουλίας των €100 εκατομμυρίων ($130 εκατομμύρια).
Με την ανάληψη της παραπάνω πρωτοβουλίας, και αναγνωρίζοντας τη σημασία της έγκαιρης δράσης, το Ίδρυμα επιχειρεί να εξασφαλίσει ότι ο αντίκτυπος της όλης πρωτοβουλίας θα είναι όσο το δυνατόν πιο άμεσος και πιο αποτελεσματικός“.


Ειδικά για τα “Παιδιά της Άνοιξης” αναφέρονται τα ακόλουθα:
Κατασκευαστικές εργασίες & Aγορά εξοπλισμού
Υποστήριξη αγοράς δύο σχολικών λεωφορείων, και εκτεταμένου προγράμματος κατασκευής το οποίο θα αντικαταστήσει τις υφιστάμενες προσωρινές εγκαταστάσεις του Κέντρου. 

Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας, Απασχόλησης και Κατάρτισης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες «Τα Παιδιά της Άνοιξης» ιδρύθηκε το 1997 με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Horizon II. Το Κέντρο φιλοξενεί 50 εφήβους και ενήλικες ηλικίας 16 ετών και άνω, από την περιοχή της Ημαθίας. Από την ίδρυσή του, ο οργανισμός έχει συμμετάσχει σε διάφορες εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένων των Ειδικών Ολυμπιακών Αγώνων, και έχει καθιερώσει συνεργασίες με άλλους τοπικούς φορείς, όπως τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας