Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Κατεπείγουσα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Αλεξάνδρειας σήμερα στις 3 μ.μ.

Tο κατεπείγον της συνεδρίασης συνίσταται στις καταληκτικές ημερομηνίες που υπάρχουν για την πραγματοποίηση επενδύσεων φωτοβολταϊκών πάρκων εκ μέρους εταιριών σε δημοτικά ακίνητα
Έκτακτη-κατεπείγουσα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Αλεξάνδρειας θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τρίτη 3 Ιουλίου και ώρα 15.00.
Σύμφωνα με την πρόσκληση που εξέδωσε σήμερα η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κα. Όλγα Μοσχοπούλου, το κατεπείγον της συνεδρίασης συνίσταται στις καταληκτικές ημερομηνίες που υπάρχουν για την πραγματοποίηση επενδύσεων φωτοβολταϊκών πάρκων εκ μέρους εταιριών σε δημοτικά ακίνητα (αγροτεμάχια) που εκμισθώνονται από τον δήμο Αλεξάνδρειας για το σκοπό αυτό.
Τα θέματα που έχουν εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης είναι τα εξής:
1. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 895Α αγροτεμαχίου, έκτασης 249,439 στρεμμάτων Τ.Κ. Λουτρού του Δήμου Αλεξάνδρειας.
2. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση ή μη των υπ’ αριθ. 116 και 144 αγροτεμαχίων αγροκτήματος Σχοινά Δήμου Αλεξάνδρειας, έκτασης 157.423 τ.μ. και 219.247 τ.μ. αντίστοιχα, και καθορισμός των όρων εκμίσθωσης με διενέργεια δημοπρασίας πλειοδοτικού διαγωνισμού, λόγω ύπαρξης σχετικών γνωμοδοτήσεων των αρμοδίων υπηρεσιών.
3. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 436 αγροτεμαχίου, έκτασης 33,00 στρεμμάτων που βρίσκεται στη Δ.Κ. Αλεξάνδρειας του Δήμου Αλεξάνδρειας