Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Και σήμερα ιδιαίτερη κίνηση στη Βετσοπούλου

Για μια ακόμη ημέρα η κίνηση στη Βετσοπούλου είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη.
Φυσικά, πέραν του γεγονότος ότι θέλουμε να πηγαίνουμε ακόμη και στην τουαλέτα με ΤΟ όχημα, τον ρόλο τους παίζουν τα έργα που είναι σε εξέλιξη, οι δρόμοι πέριξ της οδού Βετσοπούλου που έχουν στενέψει (και έτσι το παρκάρισμα γίνεται από τη μια μόνο πλευρά των δρόμων στους οποίους έχουν γίνει επεμβάσεις).
Πάντως αυτό που σίγουρα θα πρέπει να γίνει θα είναι η μονοδρόμηση αρκετών οδών της πόλης που σήμερα είναι διπλής κατεύθυνσης, αφού πλέον είναι αδύνατη η διέλευση 2 αυτοκινήτων που έρχονται από αντίθετες κατευθύνσεις.