Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση των Τοπικών Σχεδίων Απασχόλησης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας


– αναμένεται να υλοποιηθούν από Αναπτυξιακές Συμπράξεις
– σε δύο από τις εγκριθείσες προτάσεις συμμετέχει ο Δήμος Αλεξάνδρειας


Τις προτάσεις δύο Αναπτυξιακών Συμπράξεων – της «Αλεξανδρινής Γης» και της «Προοπτικής Απασχόλησης» – στις οποίες συμμετέχει ως εταίρος ο δήμος Αλεξάνδρειας, ενέκρινε για χρηματοδότηση η αρμόδια Επιτροπή, που ορίστηκε με απόφαση του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Διον. Ψωμιάδη, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο των «Τοπικών Σχεδίων για την απασχόληση προσαρμοσμένων στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» (γνωστών ως Τοπ.Σ.Α.), του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Από τις συνολικά 48 προτάσεις που υποβλήθηκαν στην Κεντρική Μακεδονία από διάφορες Αναπτυξιακές Συμπράξεις, μία πρόταση αποσύρθηκε, όλες οι υπόλοιπες αξιολογήθηκαν θετικά, όμως θα χρηματοδοτηθούν τελικά οι 28 πρώτες, κατά σειρά αξιολόγησης, με βάση τον διαθέσιμο προϋπολογισμό που ανέρχεται σε 10.500.000 ευρώ.
Το Πρόγραμμα των Τοπ.Σ.Α. σχεδιάστηκε από…

…το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με στόχο «την ενίσχυση της απασχόλησης, ιδιαίτερα των νέων και των γυναικών, μέσω ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, την ενεργοποίηση των μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων από ειδικές κοινωνικές ομάδες, που απειλούνται περισσότερο από τον αποκλεισμό από την αγορά εργασίας μέσω της εφαρμογής ειδικά στοχευόμενων δράσεων και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών απασχόλησης».
Αποκλειστικοί δικαιούχοι του προγράμματος είναι Αναπτυξιακές Συμπράξεις του Ν.4019/2011 (Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα), που ιδρύονται για το σκοπό αυτό με τη συμμετοχή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών, δήμων, κοινωφελών επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, αναπτυξιακών ανωνύμων εταιρειών και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Οι προαναφερόμενοι φορείς, μέσω της Αναπτυξιακής Σύμπραξης που συστήνουν, καταρτίζουν τοπικό επιχειρησιακό σχέδιο με το οποίο επιδιώκεται η δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους, σε οριοθετημένες, από τις ίδιες τις Αναπτυξιακές Συμπράξεις, περιοχές παρέμβασης. Οι επιλέξιμες-χρηματοδοτούμενες δράσεις του σχεδίου Τοπ.Σ.Α. περιλαμβάνουν την εκπόνηση μελετών (για την τοπική αγορά εργασίας, για την διάγνωση εξειδικευμένων τοπικών αναγκών ή και την ανάδειξη των αναπτυξιακών δυνατοτήτων μιας περιοχής), ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού, κατάρτιση, επιμόρφωση, συμβουλευτική και υποστήριξη των (εν δυνάμει) ωφελούμενων ανέργων και δράσεις δικτύωσης.
Η υλοποίηση ενός Τοπ.Σ.Α. αφορά στην προετοιμασία των ανέργων ωφελουμένων, από την επιλογή τους μέχρι και την επιβεβαίωση της εξασφάλισης νέων θέσεων απασχόλησης. Σημειώνεται ότι στις δαπάνες που επιχορηγεί το πρόγραμμα δεν περιλαμβάνεται το κόστος δημιουργίας της θέσης απασχόλησης, το οποίο καλείται να καταβάλλει ο  εργοδότης. Ο όρος αυτός – ιδιαίτερα στις παρούσες συνθήκες της χώρας, με τη βαθιά ύφεση στην αγορά εργασίας, το κλείσιμο χιλιάδων μικρών κυρίως και μεσαίων επιχειρήσεων της χώρας και τις στρατιές των ανέργων – συνιστά κατά πολλούς το κυριότερο εμπόδιο για την επιτυχία των Τοπ.Σ.Α.
Ο Δήμος Αλεξάνδρειας σε χρηματοδοτούμενες Αναπτυξιακές Συμπράξεις Τοπ.Σ.Α.
Ο δήμος Αλεξάνδρειας συμμετέχει σε δύο Αναπτυξιακές Συμπράξεις που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα:
Στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Αλεξανδρινή Γη» για την υλοποίηση του Τοπ.Σ.Α. «Ανάπτυξη Μακεδονικού κάμπου μέσα από την αξιοποίηση του τοπικού ανθρώπινου δυναμικού – ΑΞΙΑ», που αξιολογήθηκε πρώτη στην κατάταξη των προτάσεων, με χρηματοδότηση 370.000 ευρώ, στην οποία συμμετέχουν οι δήμοι Σκύδρας και Πέλλας, τα Επιμελητήρια Ημαθίας και Πέλλας, το Κ.Ε.Κ-Κ.Α.Ε.ΛΕ. Αλεξάνδρειας  Εμπορικοί Σύλλογοι, η Εταιρεία Διεθνικής Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης, με συντονιστή της Σύμπραξης το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου (Κ.Α.ΕΛ.Ε.). 
Στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Προοπτική Απασχόλησης» για την υλοποίηση του Τοπ.Σ.Α. «Τοπικό Σχέδιο για την απασχόληση, προσαρμοσμένο στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας της Π.Ε. Ημαθίας», με χρηματοδότηση 355.000 ευρώ, στην οποία συμμετέχουν επίσης ο δήμος Βέροιας, το Επιμελητήριο Ημαθίας, η Αναπτυξιακή Ημαθίας (ΑΝ.ΗΜΑ.), τα Εργατικά Κέντρα Βέροια και Αλεξάνδρειας, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης και η εταιρεία Ευρωσύμβουλοι Α.Ε., με συντονιστή εταίρο της Σύμπραξης το Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε. Βέροιας.
Οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις, θα κληθούν να επιλέξουν από τις περιοχές παρέμβασης έναν αριθμό ωφελουμένων (ανέργων ατόμων που αναζητούν εργασία ή ατόμων που ενδιαφέρονται να ιδρύσουν ατομική επιχείρηση) και θα αναλάβουν την υποστήριξή τους μέσα από το ένα πλέγμα δράσεων, συμβουλευτικής, εκπόνησης business plan, επιμόρφωσης-κατάρτισης, κλπ. που θα τους καταστήσει ικανούς να εισέλθουν στην αγορά εργασίας, είτε ως μισθωτοί είτε ως αυτοαπασχολούμενοι / επιχειρηματίες και εν συνεχεία θα τους υποστηρίξει στα πρώτα στάδια λειτουργίας της επιχείρηση ή της απασχόλησης τους.

Ο δήμος Αλεξάνδρειας, στο πλαίσιο υλοποίησης των Τοπ.Σ.Α. από τις δύο Αναπτυξιακές Συμπράξεις όπου συμμετέχει, θα αναλάβει δράσεις και ενέργειες ενημέρωσης, πληροφόρησης και δημοσιότητας, με σκοπό την επιλογή των ωφελούμενων από την περιοχή του, καθώς και  την υποστήριξη των ωφελούμενων για την εξεύρεση εργασίας.