Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων για ζημίες λόγω παγετού στα σιτηρά

Από το Υποκατάστημα Βέροιας του ΕΛ.Γ.Α. έγινε γνωστό ότι, με την αριθ. 60/3-4-2012 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α., χορηγήθηκε προθεσμία υποβολής δηλώσεων ζημιάς για τις καλλιέργειες σιτηρών που ζημιώθηκαν από τους παγετούς του χειμώνα.
Για το λόγο αυτό, οι παραγωγοί σιτηρών που οι καλλιέργειές τους υπέστησαν ζημίες από τους παγετούς του χειμώνα (προσοχή: όχι λόγω κακού φυτρώματος),  μπορούν, το αργότερο μέχρι την Τρίτη 17 Απριλίου 2012, να υποβάλλουν στους κατά τόπους ανταποκριτές ΕΛ.Γ.Α. του Δήμου Αλεξάνδρειας, δήλωση ζημιάς μαζί με τη Δήλωση Καλλιέργειας-Εκτροφής (Δ.Κ.Ε.) του ΕΛ.Γ.Α. του 2011.
Τονίζεται ότι στη δήλωση ζημιάς θα πρέπει να αναγράφονται τα χαρτογραφικά υπόβαθρα των αγροτεμαχίων, ακόμη και αν αυτά δεν περιέχονται στη Δ.Κ.Ε. του 2011. Επίσης τα αγροτεμάχια αυτά πρέπει να δηλωθούν στη Δ.Κ.Ε. του έτους 2012.
Υπενθυμίζεται ότι εκπρόθεσμες δηλώσεις ζημιάς δεν θα γίνουν δεκτές.

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α. Βέροιας (τηλ. 23310-77600).