Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Μας αναβάθμισε ο οίκος Fitch Ratings σε "Β -"

Σε μεγαλύτερη του αναμενόμενου αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας προχώρησε ο οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings.
Συγκεκριμένα, η αξιολόγηση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας σε εγχώρια και ξένο νόμισμα διαμορφώνεται πλέον σε “Β-“, έξι βαθμίδες υψηλότερα από το καθεστώς της επιλεκτικής χρεοκοπίας «Restricted Default», στο οποίο είχε περιέλθει η χώρα μετά την ανακοίνωση του PSI.
Οι αγορές ανέμεναν ότι η βαθμολογία της χώρας θα ανέβαινε μία βαθμίδα χαμηλότερα και συγκεκριμένα στο CCC+.
Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι οι προοπτικές (outlook) που δίνει στην Ελλάδα ο οίκος παραμένουν σταθερές.