Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

"Αυτό που μετράει είναι ο στόχος"!! Να τους χαίρομαστε…

Ο πρόεδρος-φάντασμα (που σημειωτέον, είναι διορισμένος και όχι εκλεγμένος από τα 300 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ) μίλησε και είπε κάποια πράγματα χθες, τα οποία όμως πέρασαν στο ντούκου.
Ο πρόεδρος της ΕΕ, ο Βαν Ρομπάϊ, είπε συγκεκριμένα: “Δεν μπορούμε να έχουμε ένα κοινό νόμισμα, μια κοινή νομισματική πολιτική, αφήνοντας την ίδια ώρα όλα τα υπόλοιπα στα ενδιαφερόμενα κράτη. Όμως αυτήν την εμπειρία είχαμε. Χρειαζόμαστε μια συνοχή στις πολιτικές και στους θεσμούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο“.
Επίσης, για την κρίση μεταξύ άλλων ανέφερε πως “Δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε μια κρίση περιοριζόμενοι…

στην εφαρμογή μεθόδων που χρησιμοποιούμε καθημερινά. Πρέπει να είμαστε ικανοί να χρησιμοποιούμε μη-συμβατικές μεθόδους… ….Αυτό που μετράει είναι ο στόχος. Τα μέσα δεν αποτελούν αυτοσκοπό.”
Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε μια βδομάδα που κάποιος μεγαλοσχήμονας κάνει λόγο έμμεσως πλην σαφώς για κοινή πορεία όχι μόνο στον οικονομικό τομέα αλλά και στον πολιτικό-πολιτειακό.
Μόνο που δεν θα τους κάτσει τέτοιο πράγμα: είναι εμφανώς άχρηστοι, ξεκίνησαν χωρίς προοπτική ένα νόμισμα, θέλουν τώρα να ξεκινήσουν και ένα …κράτος. 
Όσο πιθανό είναι να ξεχρεώσει η Ελλάδα μέσα στο σαββατοκύριακο, άλλο τόσο πιθανό είναι να επιτύχει το εγχείρημα που θέλουν να μας επιβάλλουν!