Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Αν το αποφασίσουν, καήκαμε….!

Το πρόγραμμα “EUROPA 2020” το έχετε ακούσει; Δύσκολα τα πράγματα για τις περιφέρειες της χώρας, αν το ακολουθήσουν κατά γράμμα εκεί στις Βρυξέλλες!
Γιατί θα “τιμωρούνται” με ψαλίδισμα των κονδυλίων όσοι δεν έχουν υγιείς μακροοικονομικές πολιτικές αλλά και αδύναμη διοικητική ικανότητα. Σας θυμίζει τίποτε ο περιορισμός αυτός;