Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας

Συνεδριάζει την Τρίτη 2 Αυγούστου το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας στις 20:00 με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:
1. Λήψη απόφασης περί αποδοχής οικονομικής ενίσχυσης από τον Δήμο Αλεξάνδρειας της πρώην σχολικής επιτροπής 1ου Γυμνασίου – 1ου Λυκείου Αλεξάνδρειας για την αντιμετώπιση έκτακτων οικονομικών αναγκών.
2. Λήψη απόφασης για αποδοχή από τον Δήμο Αλεξάνδρειας στην Β\θμιας Σχολική Επιτροπή, ποσού για την αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών σχολείων (β΄κατανομή 2011).