Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

558 χρόνια από την Άλωση της Πόλης

Οι μύθοι γνωστοί. Το ίδιο και οι παραδόσεις που συνδέονται με το γεγονός. Αμφότερα είναι πολλά, και κάθε ένα ξεχωριστά εμπεριέχει και πολλές ιστορικές μαρτυρίες.
Το ιστορικό γεγονός όμως είναι μοναδικό και ταυτόχρονα αδιαμφισβήτητος μάρτυρας ενός κύκλου που έκλεισε (αν και οι ελληνικές κρατικές οντότητες της μεσαιωνικής περιόδου στην περιοχή έπαψαν να υπάρχουν το 1461, με την κατάληψη της Τραπεζούντας).
Σήμερα συμπληρώνονται 558 χρόνια από την Άλωση της Πόλης.