Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Αύριο πάλι, με την επλίδα ότι θα δουλέψει μια από τις δυο συνδέσεις.

Δυο τρόπους/δρόμους είχαμε να συνδεθούμε με την Αθήνα για να σας μεταφέρουμε τι ακριβώς γίνεται στην Πλατεία Συντάγματος, κανείς δεν δούλεψε γιατί επί 1 και πλέον ώρα είχαν “πέσει” οι συνδέσεις τους με τον τόπο διεξαγωγής της διαμαρτυρίας των Ελλήνων αγανακτισμένων πολιτών.
Ελπίζουμε πως αύριο βράδυ δεν θα υπάρχουν προβλήματα!