Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Συνεργασία μεταξύ της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέροιας και του δήμου Αλεξάνδρειας

Με στόχο την υλοποίηση δράσεων σε θέματα Παιδείας και Πολιτισμού για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και την ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής του δήμου Αλεξάνδρειας, υπεγράφη μεταξύ της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέροιας και του δήμου Αλεξάνδρειας πρωτόκολλο συνεργασίας.
Το πρωτόκολλο συνεργασίας προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία και ανάπτυξη ενός δικτύου σύγχρονων υπηρεσιών βιβλιοθήκης και πληροφόρησης στο δήμο Αλεξάνδρειας, την ανάδειξη και προώθηση της πολιτιστικής φυσιογνωμίας και κληρονομιάς της περιοχής, καθώς και την, από κοινού, οργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων εκπαιδευτικού χαρακτήρα και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας, η οποία έχει ήδη αναπτύξει ένα μοντέρνο σύστημα υπηρεσιών Βιβλιοθήκης και πληροφόρησης και έχει βραβευθεί για τη δράση της με το παγκόσμιας ακτινοβολίας βραβείο «Πρόσβαση στη Γνώση» από το ίδρυμα Bill and Melinda Gates, θα συμβάλλει, με τη μεγάλη τεχνογνωσία και εμπειρία που διαθέτει, στην επέκταση του δικτύου της και στο δήμο Αλεξάνδρειας. Παράλληλα, θα συνεργασθεί με το δήμο Αλεξάνδρειας για την ανάπτυξη πολύπλευρων δράσεων κοινού ενδιαφέροντος στους τομείς της Παιδείας και του Πολιτισμού.
Το δίκτυο βιβλιοθηκών θα βοηθήσει, μεταξύ άλλων, σημαντικά στην καλύτερη ενημέρωση των πολιτών, στην προσπάθεια εξάλειψης των φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού, στη βελτίωση της κοινωνικής συνοχής και στη μείωση του ψηφιακού χάσματος. Με τη συνεργασία των δύο φορέων μπορούν, επίσης, να τεθούν οι βάσεις για την προβολή του τοπικού πολιτιστικού προϊόντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και για την αύξηση της επισκεψιμότητας στην περιοχή.
Το πρώτο δείγμα της συνεργασίας των δύο φορέων, έχει ήδη δρομολογηθεί με την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης που αφορά την παροχή υπηρεσιών βιβλιοθήκης και πληροφόρησης στις δημοτικές και τοπικές κοινότητες του δήμου Αλεξάνδρειας, μέσω των κινητών μονάδων της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέροιας.
Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Βέροια συνάντηση εργασίας εκπροσώπων των δύο μερών, στην οποία συμμετείχαν, από τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκης Βέροιας, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου κ. Κώστας Θεοχαρόπουλος και ο διευθυντής της Βιβλιοθήκης κ. Ιωάννης Τροχόπουλος και από πλευράς του δήμου Αλεξάνδρειας, ο αντιδήμαρχος κ. Κώστας Βενιόπουλος και η δημοτική σύμβουλος κα. Όλγα Μοσχοπούλου
Στις αρχές Απριλίου ξεκινά το πρόγραμμα επισκέψεων κινητών μονάδων βιβλιοθηκών της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέροιας σε δημοτικές και τοπικές κοινότητες του δήμου Αλεξάνδρειας. Κατά τη διάρκεια της πρώτης, πιλοτικής, φάσης του προγράμματος προβλέπονται τακτικές επισκέψεις των κινητών μονάδων βιβλιοθηκών σε σχολεία της Μελίκης, του Νεοκάστρου, της Αγκαθιάς, του Παλαιού Προδρόμου, της Καβάσιλας, του Παλαιού Σκυλιτσίου, του Λουτρού και του Λιανοβεργίου, με δυνατότητα επέκτασης και σε άλλους οικισμούς του δήμου.
Σημειώνεται ότι οι κινητές μονάδες βιβλιοθηκών, οι οποίες είναι εξοπλισμένες με πλούσιο βιβλιακό και οπτικοακουστικό υλικό και δυνατότητες παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, θα εξυπηρετούν εκτός από το μαθητικό δυναμικό των περιοχών και όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες.
Το πρόγραμμα των επισκέψεων θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες από το δήμο Αλεξάνδρειας και τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας.