Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο

Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο της Αλεξάνδρειας. Θα έχουμε δυο διαδοχικές συνεδριάσεις, η πρώτη στις 2 μετά το μεσημέρι και η δεύτερη στις 3.30.
Στην πρώτη συνεδρίαση έχουν εγγραφεί τα εξής θέματα:
 1. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό ανώτατου ύψους προϋπολογισμού εξόδων δημοτικών/τοπικών κοινοτήτων.
2. Ψήφιση ετήσιου τεχνικού προγράμματος Δήμου Αλεξάνδρειας, έτους 2011.
και στη δεύτερη ένα και μόνο μόνο θέμα, αυτό της ψήφισης του προϋπολογισμού για το 2011.