Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Συνεδρίασαν σήμερα, στις 23 Μαρτίου πάει αντιπροσωπεία στο Υπουργείο Παιδείας

  • Ο δήμαρχος προτίθεται να ζητήσει, πριν τη μετάβαση της αντιπροσωπείας του δήμου στην Αθήνα, τη συνδρομή και την υποστήριξη των βουλευτών του νομού, του αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας και άλλων τοπικών φορέων.
  • Επιφυλάχθηκε ο Μπ. Γκιόνογλου, αφού διαβουλευθεί με τα μέλη της παράταξης που εκπροσωπεί, να καταθέσει εναλλακτική πρόταση της παράταξής του, αν δεν γίνει αποδεκτή από το υπουργείο Παιδείας η πρόταση του δήμου.
Συνεδρίασε σήμερα, Σάββατο 19 Μαρτίου, στο δημαρχείο Αλεξάνδρειας το νεοσυσταθέν «όργανο χάραξης γενικής δημοτικής πολιτικής», που συγκροτήθηκε μετά από πρόταση του δημάρχου στη χθεσινή κατεπείγουσα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για το θέμα των συνενώσεων σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η λειτουργία του οργάνου αυτού στο δήμο Αλεξάνδρειας, που προβλέπεται από τον κανονισμό λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου, στοχεύει «στη χάραξη και εφαρμογή συντονισμένης δημοτικής πολιτικής για την προώθηση των συμφερόντων και των επιδιώξεων του δήμου προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, καθώς και για την επίλυση ιδιαιτέρως σοβαρών προβλημάτων, χρόνιων ή και αυτών που ανακύπτουν έκτακτα και αφορούν τους δημότες και κατοίκους του δήμου». Στο όργανο συμμετέχουν ο δήμαρχος, οι επικεφαλής όλων των δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας, οι αντιδήμαρχοι και ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου. 
Αντικείμενο της σημερινής πρώτης σύσκεψης του οργάνου, στην οποία συμμετείχαν ο δήμαρχος, οι επικεφαλής των τριών δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας, αντιδήμαρχοι και ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, ήταν η διατύπωση της απόφασης και των προτάσεων του δήμου Αλεξάνδρειας προς το υπουργείο Παιδείας, μετά την ανακοίνωση του τελευταίου για τη συγχώνευση των Γυμνασίων Τρικάλων και Κορυφής στο Γυμνάσιο Κορυφής και την υποβάθμιση των εξαθέσιων Δημοτικών Σχολείων Καμποχωρίου-Βρυσακίου και Καβασίλων σε πενταθέσια.
Μετά από ανταλλαγή απόψεων και συζήτηση, διαπιστώθηκε η σύμπτωση απόψεων από τους συμμετέχοντες για τις θέσεις του δήμου Αλεξάνδρειας προς το υπουργείο Παιδείας, που αναμένεται να μεταφέρει στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου αντιπροσωπεία του δήμου, με επικεφαλής τον δήμαρχο, που μεταβαίνει την Τετάρτη 23 Μαρτίου για το σκοπό αυτό στην Αθήνα.
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Ρουμλούκι-Αλεξάνδρεια Πορεία στο Μέλλον», κ. Γκιόνογλου, επιφυλάχθηκε, αφού διαβουλευθεί με τα μέλη της παράταξης που εκπροσωπεί, να καταθέσει εναλλακτική πρόταση της παράταξής του, κατά την περίπτωση που δεν γίνει αποδεκτή από το υπουργείο Παιδείας η πρόταση του δήμου για διατήρηση των τριών Γυμνασίων Τρικάλων, Κορυφής και Πλατέος.
Οι θέσεις και προτάσεις του δήμου Αλεξάνδρειας, σύμφωνα με την πρόταση του δημάρχου, συνοψίζονται στα εξής:
  • Πλήρης και κατηγορηματική αντίθεση του δήμου Αλεξάνδρειας σε οποιαδήποτε απόφαση κατάργησης, συγχώνευσης ή υποβάθμισης σχολικής μονάδας που λειτουργεί στα διοικητικά του όρια, όπως διατυπώθηκε στην υπ’ αριθ. 125/4-3-2011 απόφαση-ψήφισμα του δημοτικού συμβουλίου.
  • Ομόθυμη εναντίωση της δημοτικής αρχής και των τοπικών φορέων του δήμου Αλεξάνδρειας στην απόφαση-πρόταση του υπουργείου Παιδείας για συγχώνευση των Γυμνασίων Τρικάλων και Κορυφής. Η υλοποίηση μιας τέτοιας απόφασης από το υπουργείο Παιδείας συνεπάγεται την κατάργηση του Γυμνασίου Τρικάλων, που ιδρύθηκε μετά από αγώνες και προσπάθειες των φορέων και των κατοίκων της τοπικής Κοινότητας Τρικάλων, καθώς και την απαξίωση μιας υπερσύγχρονης κτηριακής υποδομής εκπαίδευσης για την οποία δαπανήθηκαν σημαντικοί οικονομικοί πόροι. Η κατάργηση του Γυμνασίου Τρικάλων θα έχει πολύπλευρες αρνητικές συνέπειες για την τοπική Κοινότητα των Τρικάλων – από τις πλέον ακμάζουσες και δραστήριες του δήμου Αλεξάνδρειας – και, για το λόγο αυτό, η υλοποίησή της βρίσκει αντίθετους, τη δημοτική αρχή και το σύνολο των τοπικών φορέων της περιοχής.
  • Ο δήμος και το δημοτικό συμβούλιο Αλεξάνδρειας αντιτίθενται, επίσης, στην απόφαση του υπουργείου Παιδείας για υποβάθμιση των 6/Θ Δημοτικών Σχολείων Καμποχωρίου-Βρυσακίου και Καβασίλων.
  • Ο δήμος Αλεξάνδρειας προτείνει στο υπουργείο Παιδείας τη διατήρηση, ως έχει, όλων των σχολικών μονάδων που λειτουργούν στα διοικητικά του όρια, δεδομένου ότι όλες οι σχολικές μονάδες έχουν τις προϋποθέσεις για την εκπλήρωση των εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών κριτηρίων που θέτει το υπουργείο Παιδείας (κτηριακές υποδομές-εγκαταστάσεις, αίθουσες, εξοπλισμός). Ειδικά για ορισμένες περιπτώσεις σχολικών μονάδων που λειτουργούν με μειωμένο μαθητικό δυναμικό, όπως το Γυμνάσιο Τρικάλων, ο δήμος Αλεξάνδρειας, σε στενή συνεργασία με τις τοπικές διευθύνσεις και τα γραφεία δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τους συλλόγους γονέων, τους διευθυντές των σχολείων και τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, καθώς και όλους τους άλλους τοπικούς φορείς, αναλαμβάνει τη δέσμευση να κινήσει άμεσα διαδικασίες και να προβεί σε ενέργειες ανακατανομής του υφιστάμενου μαθητικού δυναμικού του συνόλου των σχολείων του δήμου, προκειμένου, πριν από την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2011-2012, να έχουν αντιμετωπιστεί και επιλυθεί τα όποια σχετικά προβλήματα υπάρχουν.
  • Τέλος, το δημοτικό συμβούλιο Αλεξάνδρειας υιοθετεί στο ακέραιο και συνυπογράφει το ψήφισμα κατά των συγχωνεύσεων σχολείων, που εξέδωσε το διοικητικό συμβούλιο της ΚΕΔΚΕ στις 16 Μαρτίου 2011.
Για την ισχυροποίηση των θέσεων και προτάσεων του δήμου Αλεξάνδρειας προς το υπουργείο Παιδείας, ο δήμαρχος προτίθεται να ζητήσει, πριν τη μετάβαση της αντιπροσωπείας του δήμου στην Αθήνα, τη συνδρομή και την υποστήριξη των βουλευτών του νομού, του αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας και άλλων τοπικών φορέων.