Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Συνάντηση Δημάρχου με τον προϊστάμενο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ημαθίας

Συνάντηση σε λίγο του δημάρχου Αλεξάνδρειας με τον προϊστάμενο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κ. Ευθ. Φλιτούρη.
Για να δούμε, τι θα βγει…