Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Προς τη λύση του το πρόβλημα της μεταφοράς των μαθητών

Κατατέθηκε στην Βουλή, στο Φορολογικό Νομοσχέδιο, η τροπολογία που θα επιλύσει το πρόβλημα στην μεταφορά των μαθητών. Οι δαπάνες που δεν μπορούσαν να πληρωθούν έως σήμερα διότι ο διαγωνισμός ακυρώθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο θα θεωρούνται νόμιμες εφόσον «ο γενικός γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης διαπιστώσει με σχετική πράξη του την εκτέλεση του μεταφορικό έργου και το ύψος της σχετικής δαπάνης». Όσον αφορά την Ημαθία, η τροπολογία προβλέπει ότι “εφόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί μέχρι 31/12 οι σχετικοί διαγωνισμοί για την ανάδειξη νέων μειοδοτών, η μεταφορά των μαθητών πραγματοποιείται από τις οικείες περιφέρειες, κατόπιν παράτασης των συμβάσεων που είχαν συναφθεί για το σχολικό έτος 2009-2010”. Αυτό σημαίνει ότι η μεταφορά των μαθητών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα περάσει από τους Τουριστικούς Πράκτορες, στα ΚΤΕΛ Ημαθίας, διότι πρώτον ο διαγωνισμός της Ημαθίας ακυρώθηκε και δεύτερον τα ΚΤΕΛ εκτελούσαν το έργο το έτος 2009-2010.