Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Προκήρυξη για 24 θέσεις εργασίας στον Δήμο Αλεξάνδρειας

Αναρτήθηκε (με χθεσινή ημερομηνία, είναι σημαντικό γιατί με τον τρόπο αυτό καθορίζεται και το 5ήμερο για την υποβολή των αιτήσεων) στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου η προκήρυξη για 24 θέσεις εργασίας στον Δήμο της Αλεξάνδρειας.
Πρόκειται για συμβάσεις εργασίας ιδωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Τα 24 άτομα κατανέμονται ως εξής: 4 οδηγοί απορριματοφόρων, 8 συνοδοί απορριματοφόρων, 11 εργάτες καθαριότητας και 1 χειριστής μηχανήματος έργων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Αλεξάνδρειας (Δ/νση: Εθνικής Αντίστασης 42, 1ος όροφος τηλ: 23333-50122 ή 50100) και αρμόδια για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Κιρτικίδου Ευθυμία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου.