Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Ποια σχολεία συγχωνεύονται ή υποβιβάζονται στην Ημαθία, αναλυτικά

Δόθηκαν τελικά στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Παιδείας οι πίνακες με τα σχολεία όλων βαθμίδων τα οποία συγχωνεύονται.
Στην Ημαθία (σύμφωνα με τον πίνακα) συγχωνεύονται από το σχολικό έτος 2011-2012 τα ακόλουθα:
 1. το 2θέσιο Δημοτικό Γιαννακοχωρίου με το 6θέσιο Μαρίνας-Πολλών Νερών και λαμβάνει την ονομασία 6θέσιο Δημοτικό Σχολείο Μαρίνας-Πολλών Νερών-Γιαννακοχωρίου
 2. το μονοθέσιο Δημοτικό Σφηκιάς με το 4θέσιο Ριζωμάτων και λαμβάνει την ονομασία 4θέσιο Δημοτικό Σχολείο Ριζωμάτων-Σφηκιάς
 3. το 6θέσιο 2ο Δημοτικό Νάουσας με το 7θέσιο 1ο Δημοτικό Νάουσας και λαμβάνει την ονομασία 10θέσιο 1ο Δημοτικό Σχολείο Νάουσας
 4. το Γυμνάσιο Μαρίνας συγχωνεύεται με το Γυμνάσιο Επισκοπής και συγκροτούν το Γυμνάσιο Επισκοπής
 5. το Γυμνάσιο Τρικάλων συγχωνεύεται με το Γυμνάσιο Κορυφής και συγκροτούν το Γυμνάσιο Κορυφής
 6. το 7ο Γυμνάσιο Βέροιας συγχωνεύεται με το 1ο Γυμνάσιο Βέροιας και συγκροτούν το 1ο Γυμνάσιο Βέροιας
Επίσης, υποβιβάζονται τα εξής:
 1. το 6θέσιο Δημοτικό Σχολείο Καμποχωρίου – Βρυσακίου γίνεται 5θέσιο
 2. το 6θέσιο Δημοτικό Σχολείο Καβασίλων γίνεται 5θέσιο
 3. το 2θέσιο Δάσκιου γίνεται μονοθέσιο
 4. το 8θέσιο 6ο Δημοτικό Σχολείο Νάουσας γίνεται 7θέσιο
 5. το 8θέσιο 10ο Δημοτικό Σχολείο Νάουσας γίνεται 7θέσιο