Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Πάλι κάλα, τα αλλάξαμε το 1959

Σε μια αποστροφή του λόγου του ο ρεπόρτερ στις ειδήσεις σήμερα ανέφερε (επί τη ευκαιρία της αναθεώρησης του αγορανομικού κώδικα) ότι πάρα πολλά σημεία του ισχύοντος κώδικα μας έρχονται από το μακρινό 1946!!!
Πάλι καλά που προλάβαμε και αλλάξαμε την οκά & τα δράμια σε κιλά, από την 31η Μαρτίου του 1959….