Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Μόνο δυο είπε

Γύρισε.
Και όπως εξομολογήθηκε, στην εκδήλωση δεν είπε παρά μόνο δυο τραγούδια.