Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Μυστρί να φαίνεται και κορδελίτσες να κόβονται, και όπου θέλει ας βγάλει…

Καθόλου άδικο δεν έχουν αυτοί που σήμερα έλεγαν ότι οι πραγματικοί φταίχτες δεν είναι μόνο η Διαμαντοπούλου, το Υπουργείο (πρώην Εθνικής, για να μην το ξεχνάμε και αυτό!) Παιδείας ή οι κατά τόπους Αρχές. Αυτοί κοιτάνε τη δουλειά τους, και ας έχει καταστροφικά αποτελέσματα. Έχουν όλοι αυτοί (οι παραπάνω) το μερίδιο της ευθύνης τους, αναμφίβολα.
Όμως πραγματικοί φταίχτες είναι αυτοί που αποφάσισαν να “χτίσουν στην άμμο παλάτια”, αυτοί που κάποτε πλειοδότησαν για να πέσουν τα μπετά, χωρίς να κοιτάνε λιγάκι μπροστά, αυτοί που σήμερα διαμαρτύρονται μαζί με αυτούς που έχουν πράγματι δίκιο.
Χωρίς σοβαρό προγραμματισμό, χωρίς προοπτική, έδωσαν ρέστα ώστε να ικανοποιήσουν την εκλογική πελατεία, και να εξαργυρώσουν μετά την …”επιτυχία”!
Μυστρί να φαίνεται και κορδελίτσες να κόβονται, και όπου θέλει ας βγάλει!