Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 18 Μαρτίου στις 8:30 μμ για το ζήτημα των συγχωνεύσεων Σχολικών Μονάδων

Κατεπείγουσα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου την Παρασκευή 18 Μαρτίου και ώρα 8.30 μ.μ, με μοναδικό θέμα συζήτησης την απόφαση του υπουργείου παιδείας να κλείσει το γυμνάσιο Τρικάλων Ημαθίας.
Συγκεκριμένα, τα δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Δήμος αναφέρει:

Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Αλεξάνδρειας εξέδωσε σήμερα πρόσκληση με την οποία συγκαλεί, σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, το δημοτικό συμβούλιο του

δήμου Αλεξάνδρειας, την Παρασκευή 18 Μαρτίου και ώρα 20:30, προκειμένου με συζητηθεί το θέμα των «Συνενώσεων-Ιδρύσεων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», μετά την από 13-3-2011 ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την οποία συγχωνεύονται τα Γυμνάσια Τρικάλων και Κορυφής στο Γυμνάσιο Κορυφής και υποβαθμίζονται σε 5θέσια τα 6θέσια Δημοτικά Σχολεία Καμποχωρίου-Βρυσακίου και Καβασίλων.

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης έχει εγγραφεί το θέμα «Συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με την  από 13-03-2011 ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για τις “Συνενώσεις-Ιδρύσεις Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη σχολική χρονιά 2011-2012”», καθώς και η από 15-03-2011 αίτηση των συμβούλων της δημοτικής παράταξης «Ρουμλούκι-Αλεξάνδρεια» με θέμα «Περί της δια της συνένωσης κατάργηση του Γυμνασίου Τρικάλων – ενέργειες Δήμου Αλεξάνδρειας».            
Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν, οι βουλευτές του νομού, ο αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας, ο διευθυντής Περιφερειακής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, οι προϊστάμενοι των διευθύνσεων δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας, οι προϊστάμενοι του 1ου Γραφείου δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του 2ου Γραφείου πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αλεξάνδρειας, οι διευθυντές και οι εκπρόσωποι των Συλλόγων Γονέων όλων των Σχολικών Μονάδων δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στο δήμο Αλεξάνδρειας, εκπρόσωποι μαθητικών κοινοτήτων δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Υπενθυμίζεται ότι ο δήμος Αλεξάνδρειας, με το από 4/3 ψήφισμα του δημοτικού συμβουλίου (απόφαση 125/2011), διατύπωσε μεταξύ άλλων «με σαφή και κατηγορηματικό τρόπο, την πλήρη αντίθεσή του σε οποιαδήποτε ενέργεια κατάργησης ή συγχώνευσης Σχολικών Μονάδων που λειτουργούν στα διοικητικά όρια του Δήμου Αλεξάνδρειας».