Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Εκπαιδευμένοι σκύλοι μπορούν με την όσφρηση να ξεχωρίσουν τα ούρα ασθενών με προστατικό καρκίνο!

από το blog “urology alexandria
του Ν. Μπρουσκέλη
Πτητικά οργανικά συστατικά των ούρων, όπως η σαρκοσίνη, έχουν προταθεί στο παρελθόν σαν καρκινικοί δείκτες. Ο εντοπισμός τους μπορεί να γίνει είτε με εξειδικευμένες βιοχημικές τεχνικές ,είτε με
τη χρήση ζώων που έχουν ανεπτυγμένη την αίσθηση της όσφρησης. Υπάρχουν αναφορές για επιτυχή διάγνωση από σκύλους καρκίνων του μαστού και του πνεύμονα. Οι ερευνητές προσπάθησαν να εκτιμήσουν την αποτελεσματικότητα που μπορεί να έχει ένας εκπαιδευμένος σκύλος στην ανίχνευση προστατικού καρκίνου σε δείγματα ανθρώπινων ούρων.
Συγκεκριμένα ένα Βελγικό ποιμενικό σκυλί του Γαλλικού Στρατού…

…εκπαιδεύτηκε από δύο επαγγελματίες να οσμίζεται και να αναγνωρίζει ούρα ανθρώπων με προστατικό καρκίνο. Όλα τα δείγματα ήταν κατεψυγμένα για συντήρηση στους -4 C και θερμάνθηκαν στην ίδια θερμοκρασία των 37 C. Μετά από περίοδο εκμάθησης και εκπαίδευσης 24 μηνών, εκτιμήθηκε σε διπλή-τυφλή δοκιμασία η ικανότητα του σκύλου να διακρίνει τα ούρα ανθρώπων με καρκίνο του προστάτη από τα ούρα υγιών ανθρώπων. Συλλέχθηκαν ούρα από 66 ασθενείς με αυξημένη τιμή PSA ή με εύρημα στη δακτυλική εξέταση. Όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε βιοψία προστάτη και χωρίστηκαν σε 2 ομάδες: 33 με καρκίνο και 33 controls με αρνητικές βιοψίες. Σε κάθε κύκλο ο σκύλος οσμίστηκε 6 δείγματα, από τα οποία το ένα ήταν καρκινικό και τα υπόλοιπα 5 τυχαία επιλεγμένα από τα controls.
Εκτιμήθηκε η ευαισθησία και η ειδικότητα του τεστ. Ο σκύλος μετά τη συμπλήρωση των διάφορων εξάδων δειγμάτων εντόπισε σωστά τα καρκινικά ούρα σε 30 από τις 33 περιπτώσεις. Από τα 3 δείγματα που λανθασμένα εντοπίστηκαν ως καρκίνος, ένας ασθενής υποβλήθηκε εκ νέου σε βιοψία και διαγνώστηκε προστατικός καρκίνος. Η ευαισθησία και η ειδικότητα της μεθόδου ήταν εντυπωσιακά υψηλές (91%). Η μελέτη δείχνει ότι ο καρκίνος του προστάτη ενδεχομένως δίνει χαρακτηριστική οσμή στα ούρα και εκπαιδευμένοι σκύλοι μπορούν αυτό να το διακρίνουν. Ο εντοπισμός αυτών των πτητικών συστατικών θα μπορούσε στο μέλλον να αποτελέσει ένα δυνητικά χρήσιμο εργαλείο για το screening του προστατικού καρκίνου!