Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Από που το "κέρδος";

Από που “γλυτώσαμε” τα περισσότερα από 6 δις που είπε ο πρωθυπουργός ότι γλυτώσαμε, επειδή πήραμε αυτά που υποτίθεται ότι μας ευνοούν;
Γιατί από τη ζημιά κέρδος δεν βγαίνει, λένε οι παλαιότεροι….