Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Απάντηση υφυπουργού οικονομικών σε Χαλκίδη

Απάντηση στην ερώτηση που συνυπέγραψε ο Βουλευτής Ημαθίας της Νέας Δημοκρατίας, κ. Μιχάλης Χαλκίδης, μαζί με άλλους συναδέλφους Βουλευτές του κόμματος σχετικά με το ζήτημα της επιστροφής ΦΠΑ των καπνοπαραγωγών για τα διαχειριστικά έτη 2003-2009 έδωσε ο Υφυπουργός Οικονομικών, κ. Δημήτριος Κουσελάς.
Στην απάντηση αναφέρονται τα εξής: «Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), όπως ισχύει, οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος δικαιούνται

…επιστροφής του Φ.Π.Α. που επιβάρυνε τις εισροές τους, η οποία ενεργείται από το Δημόσιο με καταβολή στον αγρότη ποσού, το οποίο προκύπτει με την εφαρμογή κατ’ αποκοπή συντελεστών στην αξία των παραδιδόμενων αγροτικών προϊόντων και των παρεχόμενων αγροτικών υπηρεσιών προς άλλους υποκειμένους στο φόρο, εκτός των αγροτών του ειδικού καθεστώτος.
Με την εγκύκλιο Π.2955/1254/Πολ.149/2.5.1988 διευκρινίστηκε ότι δεν περιλαμβάνονται στην αξία πώλησης για την επιστροφή του Φ.Π.Α. οι επιδοτήσεις που δίνονται απευθείας στους αγρότες από το Δημόσιο ή την Κοινότητα, ενώ με την εγκύκλιο Πολ.1114/21.5.1990 διευκρινίστηκε ότι υπάρχει δικαίωμα επιστροφής για οικονομικές ενισχύσεις που δίνονται για ορισμένα προϊόντα, όπως καπνός, εσπεριδοειδή κλπ, στους αγρότες, μέσω των αγοραστών ως δικαιούχων, λόγω του ότι υποχρεούνται να καταβάλλουν στους αγρότες ορισμένη τιμή αγοράς των προϊόντων τους, η οποία, όπως εμφανίζεται επί του τιμολογίου αγοράς, περιλαμβάνει τις ενισχύσεις αυτές.
Μετά την τροποποίηση του τρόπου καταβολής των κοινοτικών επιδοτήσεων, οι οποίες καταβάλλονταν πλέον απευθείας στους αγρότες και όχι μέσω των αγοραστών, δημιουργήθηκε σχετική ασάφεια όσον αφορά στις κοινοτικές διατάξεις και τις εθνικές ρυθμίσεις σχετικά με το δικαίωμα επιστροφής επί των εν λόγω επιδοτήσεων. Εκπρόσωποι των αγροτών (ΠΑΣΕΓΕΣ, ΓΕΣΑΣΕ, ΣΥΔΑΔΕ κλπ) υποστήριξαν ότι υπάρχει δικαίωμα επιστροφής και νια τις επιδοτήσεις.
Δεδομένου ότι, σύμφωνα με την Α.Υ.Ο. Π.953//432/64/ΠΟΛ.41/3.2.1988, η επιστροφή του Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος γίνεται χωρίς τη διενέργεια ελέγχου, πολλές Δ.Ο.Υ. προέβησαν στην επιστροφή του φόρου και επί των επιδοτήσεων.
Η Διοίκηση εξετάζει την αντιμετώπιση του θέματος με βάση τις αρχές της χρηστής διοίκησης και την εξασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου».