Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Την επόμενη Δευτέρα 28/02 η επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Την επόμενη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου στις 19.00 συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Αλεξάνδρειας. Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης έχουν εγγραφεί  44 θέματα.
Ξεχωρίζουν (χωρίς να είναι τα σημαντικότερα αλλά έχουν μια “άλλη σημασία”) η δεύτερη προσπάθεια για επιλογή συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης, ο οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας του δήμου, η συγχώνευση και κατάργηση δημοτικών νομικών προσώπων και ο καθορισμός δημοτικών τελών και φόρων.
Και μια που μιλάμε για καταργήσεις και συγχωνεύσεις ας προσέξουν ξανά το θέμα των παιδικών σταθμών του νέου Δήμου. Άλλο τα 70 και άλλο τα μηδέν ευρώ που πληρώνουν σήμερα οι δημότες. Το ίδιο γίνεται και με τα δημοτικά τέλη. 
Σε όποιον τομέα μπορούν οι σύμβουλοι ας τα φέρουν όλα στα ίσα, και μάλιστα σύντομα. Γιατί ήδη ακούγονται πολλές φωνές που δεν φαίνονται διατεθειμένες να συνεχιστεί η ίδια κατάσταση για πολύ ακόμη και ετοιμάζονται για αγώνα αν δεν λήξει το θέμα σύντομα.
Αναλυτικά, τα θέματα έχουν ως εξής:

 1. Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης κατά τις διατάξεις του άρθρου 77 Ν.3852/2010.
 2. Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) Δήμου Αλεξάνδρειας, σύμφωνα με την εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής.
 3. Λήψη απόφασης για τη διάσπαση του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μελίκης-Βεργίνας», με ενσωμάτωση τμήματος αυτού που αφορά στην εδαφική περιφέρεια της Δημοτικής Ενότητας Μελίκης του Δήμου Αλεξάνδρειας στις υπό συγχώνευση ΔΕΥΑ του Δήμου Αλεξάνδρειας.
 4. Λήψη απόφασης για τη λύση της αμιγούς «Επιχείρησης Δημοτικής Ανάπτυξης Αλεξάνδρειας (ΕΔΑΝΑΛ)» – Ορισμός ορκωτών λογιστών για την εκκαθάριση της Επιχείρησης.
 5. Λήψη απόφασης για την κατάργηση του ΝΠΔΔ του Δήμου Αλεξάνδρειας με την επωνυμία «Δημοτικό Στάδιο Αλεξάνδρειας».
 6. Λήψη απόφασης για την κατάργηση του ΝΠΔΔ του Δήμου Αλεξάνδρειας με την επωνυμία «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Μελίκης».
 7. Λήψη απόφασης για την κατάργηση του ΝΠΔΔ του Δήμου Αλεξάνδρειας με την επωνυμία «Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αλεξάνδρειας».
 8. Λήψη απόφασης για την κατάργηση του ΝΠΔΔ του Δήμου Αλεξάνδρειας με την επωνυμία «Πνευματικό Κέντρο Μελίκης».
 9. Λήψη απόφασης για την κατάργηση του ΝΠΔΔ του Δήμου Αλεξάνδρειας με την επωνυμία «Πνευματικό Κέντρο Προδρόμου».
 10. Λήψη απόφασης για την κατάργηση του ΝΠΔΔ του Δήμου Αλεξάνδρειας με την επωνυμία «Δημοτική Φιλαρμονική Αλεξάνδρειας».
 11. Λήψη απόφασης για την κατάργηση του ΝΠΔΔ του Δήμου Αλεξάνδρειας με την επωνυμία «Φιλαρμονική Δήμου Μελίκης».
 12. Λήψη απόφασης για την κατάργηση του ΝΠΔΔ του Δήμου Αλεξάνδρειας με την επωνυμία «Βιβλιοθήκη Δήμου Αλεξάνδρειας».
 13. Λήψη απόφασης για την κατάργηση του ΝΠΔΔ του Δήμου Αλεξάνδρειας με την επωνυμία «Δημοτική Βιβλιοθήκη Δήμου Πλατέος».
 14. Λήψη απόφασης για την κατάργηση του ΝΠΔΔ του Δήμου Αλεξάνδρειας με την επωνυμία «Δημοτική Βιβλιοθήκη Μελίκης».
 15. Λήψη απόφασης για την κατάργηση του ΝΠΔΔ του Δήμου Αλεξάνδρειας με την επωνυμία «Δημοτική Βιβλιοθήκη Νεοκάστρου».
 16. Λήψη απόφασης για την κατάργηση του ΝΠΔΔ του Δήμου Αλεξάνδρειας με την επωνυμία «Κοινοτική Βιβλιοθήκη Νησίου».
 17. Λήψη απόφασης για τη συγχώνευση των Δημοτικών Επιχειρήσεων του Δήμου Αλεξάνδρειας: α) «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αλεξάνδρειας», β) «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Πλατέος», γ) «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Αντιγονιδών» και δ) Τμήματος της «Διαδημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μελίκης-Βεργίνας» σε ενιαίο ΝΠΙΔ ειδικού σκοπού του Δήμου Αλεξάνδρειας με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης (ΔΕΥΑΑ) Δήμου Αλεξάνδρειας».
 18. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ Δήμου Αλεξάνδρειας με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης (ΔΕΥΑΑ) Δήμου Αλεξάνδρειας».
 19. Λήψη απόφασης για τη συγχώνευση των ΝΠΔΔ του Δήμου Αλεξάνδρειας: α) «Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Αλεξάνδρειας», β) «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Πλατέος», γ) «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Μελίκης», δ) «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δημοτικού Διαμερίσματος Σταυρού», ε) «Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Δήμου Αλεξάνδρειας», στ) «Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Δήμου Πλατέος», ζ) «Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Δήμου Μελίκης» και η) «Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Δήμου Αντιγονιδών», σε νέο ΝΠΔΔ του Δήμου Αλεξάνδρειας με την επωνυμία «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας».
 20. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δήμου Αλεξάνδρειας με την επωνυμία «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας».
 21. Λήψη απόφασης για τη συγχώνευση των αμιγών Δημοτικών Επιχειρήσεων: α) «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Αλεξάνδρειας», β) «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μελίκης», γ) «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αντιγονιδών» και δ) «Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Πλατέος» σε νέα Κοινωφελή Επιχείρηση με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας (Κ.Ε.Δ.Α.)».
 22. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ του Δήμου Αλεξάνδρειας με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας (Κ.Ε.Δ.Α.)».
 23. Λήψη κατ αρχήν απόφασης για τη συγχώνευση όλων των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νέου Δήμου Αλεξάνδρειας, σε νέο, ενιαίο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας».
 24. Λήψη κατ αρχήν απόφασης για τη συγχώνευση όλων των Σχολικών Επιτροπών Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης του νέου Δήμου Αλεξάνδρειας, σε νέο, ενιαίο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας».
 25. Έγκριση δαπανών έκτακτων μετακινήσεων κ. Δημάρχου στην Αθήνα.
 26. Λήψη απόφασης για την σύμφωνη γνώμη επί του προϋπολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του τέως Δήμου Αντιγονιδών, για το οικονομικό έτος 2011 (μέχρι το πέρας των διαδικασιών συγχωνεύσεων των Επιχειρήσεων).
 27. Ορισμός μελών Επιτροπής Κρίσεων Αυθαιρέτων Κατασκευών.
 28. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών.
 29. Σύσταση επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμιά αξία (άρθρο 199 παρ.6 Ν.3463/06).
 30. Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Νηπιαγωγείων Πλατέος για το οικονομικό έτος 2010.
 31. Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού –Νηπιαγωγείου Κλειδίου για το οικονομικό έτος 2010.
 32. Έγκριση ή μη της αριθ.106/2010 Απόφασης του Δ.Σ. της Ε.Δ.ΑΝ.ΑΛ. με τίτλο «Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2010».
 33. Επιβολή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων του Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2011.
 34. Καθορισμός δικαιώματος βοσκής.
 35. Καθορισμός του Συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) του Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2011.
 36. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό ανταποδοτικών τελών φωτισμού και καθαριότητας του Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2011.
 37. Καθορισμός τελών άρδευσης για το έτος 2011.
 38. Λήψη απόφασης για την επιβολή ή μη του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων.
 39. Λήψη απόφασης για την επιβολή ή μη του τέλους ελεγχόμενης στάθμευσης για το οικονομικό έτος 2011.
 40. Λήψη απόφασης για την επιβολή ή μη του τέλους κοιμητηρίων του Δήμου Αλεξάνδρειας.
 41. Εισήγηση για την απαλλαγή των απόρων ατόμων με αναπηρίες και πολυτέκνων από τα τέλη καθαριότητας.
 42. Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη του τέλους διαφήμισης.
 43. Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή η του τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων.
 44. Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη του τέλους χρήσης από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Γιάννης Γκιουρτζής

2 απαντησεις στο “Την επόμενη Δευτέρα 28/02 η επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου”

Αν έγινε κάτι τέτοιο θα έγινε εκ παραδρομής! Και αυτό γιατί κάποιοι βαριούνται (ξέρουν αυτοί)να στείλουν κανονικό mail και επικοινωνούν μαζί μου με σχόλια. Οπότε ίσως να διαβάστηκε και να διαγράφηκε κατά λάθος και στο… βιαστικό, μαζί με κάποιο προσωπικό μήνυμα. Ξαναστείλ΄το. Τόσο απλά!

Είμαι καθημερινός αναγνώστης των αναρτήσεων σας, γιατί δεν δημοσιεύσατε το σχόλιο μου , στη συγκεκριμένη ανάρτηση σας ?
Ευχαριστώ

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.