Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Συμπαραστάτης του Δημότη: ούτε στη Νάουσα εξέλεξαν, αλλά εκεί τουλάχιστον είχαν και μουσική!!!

Μετά μουσικής, οπως μας ενημερώνουν τα “ΕΠΕΑ ΠΤΕΡΟΕΝΤΑ” έγινε η συνεδρίαση, παρόλα αυτά Συνήγορο δεν έβγαλαν ούτε στη Νάουσα. Τζάμπα τα όργανα που μπουκάρησαν στην αίθουσα δηλαδή…
Όσο για το αποτέλεσμα: κανείς δεν έλαβε τα απαιτούμενα κουκιά και έτσι το θέμα μετατίθεται για την επόμενη συνεδρίαση.
Για την ιστορία, οι υποψήφοι έλαβαν:
Πολάκης 17
Καραγιαννόπουλος 9
Ταούλας 3
Τζέκος 1

Λευκό 1

Στη δεύτερη πήρε μία ψήφο επιπλέον ο κ. Πολάκης (18) και καμία ο κ. Τζέκος.

Λευκό 1