Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Έως 17 Φεβρουαρίου τα πολυτεκνικά επιδόματα του ΟΓΑ

Έως και 17 Φεβρουαρίου, καταβάλλονται στους δικαιούχους τα οικογενειακά πολυτεκνικά επιδόματα (επίδομα 3ου παιδιού, πολυτεκνικό επίδομα, πολυτεκνικό επίδομα τρίτεκνης οικογένειας Ν. 3631/08, ισόβιες συντάξεις και εφάπαξ παροχή 2.000 ευρώ Ν. 3454/2006) του Α΄ διμήνου 2011 από τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ).