Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Ποιοί είναι οι θεματικοί αντιπεριφεριάρχες Κ. Μακεδονίας


Ανακοινώθηκαν οι θεματικοί αντιπεριφερειάρχες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Έτσι, με απόφαση του Περιφερειάρχη Παναγιώτη Ψωμιάδη ορίζονται οι ακόλουθοι και με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1) Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Υποδομών και Οικονομικών: Ψωμιάδης Διονύσιος

Α) Προεδρεύει της «Οικονομικής Επιτροπής»

Β) του εκχωρούνται οι αρμοδιότητες του «Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Υποδομών και Οικονομικών» και ειδικά:

  • του Σχεδιασμού της Περιφερειακής Πολιτικής, της Εφαρμογής Προγραμμάτων και Έργων, των Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης και της Τεκμηρίωσης της Διεύθυνσης «Αναπτυξιακού Προγραμματισμού» της Περιφέρειας,
  • του Χωρικού Σχεδιασμού, Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Διεύθυνσης «Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού» της Περιφέρειας,
  • των Συγκοινωνιακών Έργων, Εργαστηρίων και Δομών Περιβάλλοντος της «Διεύθυνσης τεχνικών Έργων» της Περιφέρειας,
  • της Διεύθυνσης «Οικονομικών» της Περιφέρειας,
  • του Αθλητισμού, Πολιτισμού και Τουρισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας
2) Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης: Φωτόπουλος Ευθύμιος

Α) Προεδρεύει της Επιτροπής Βιομηχανίας, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων, Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Εμπορίου του Περιφερειακού Συμβουλίου

Β) του εκχωρούνται οι αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης «Ανάπτυξης» και ειδικά:

  • των τεχνικών Εφαρμογών και Διοικητικών Διαδικασιών της Διεύθυνσης «Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων» της Περιφέρειας
  • της Υποστήριξης της Εκπαίδευσης, Δια Βίου Μάθησης και Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου, της Διεύθυνσης «Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού»
3) Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής: Ευθυμιάδης Δημήτριος

Α) Προεδρεύει της Επιτροπής «Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής» του Περιφερειακού Συμβουλίου

Β) του εκχωρούνται οι αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης «Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής» και ειδικά:

  • του Προγραμματισμού, της Φυτικής και Ζωικής παραγωγής και της Αλιείας, της Διεύθυνσης «Αγροτικής Οικονομίας» της Περιφέρειας,
  • της Υγείας των ζώων, Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας και Κτηνιατρικής Αντίληψης Φαρμάκων, της Διεύθυνσης «Κτηνιατρικής» της Περιφέρειας,
  • της Τοπογραφίας, του Εποικισμού και Αναδασμού, της Διεύθυνσης «Πολιτικής Γης» της Περιφέρειας