Κατηγορίες
Οικονομία

Capital controls – Tροποποιούνται οι περιορισμοί στην ανάληψη μετρητών και στη μεταφορά κεφαλαίων

Αλλαγές στα capital controls – που έχουν επιβληθεί από το καλοκαίρι του 2015 – θα ισχύσουν από την 1η Μαρτίου 2018.
Συγκεκριμένα, απελευθερώνεται η δημιουργία νέου λογαριασμού και η προσθήκη δικαιούχων, ενώ αυξάνεται το όριο ανάληψης από τα 1.800 στα 2.300 ευρώ. Η σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών Ε. Τσακαλώτου (που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης – ΦΕΚ 68, τεύχος Β’) τροποποιεί μια σειρά απο περιορισμούς που ξεκίνησαν να ισχύουν από την ημέρα επιβολής των capital controls, τον Ιούλιο το 2015.

Έτσι, από την 1η Μαρτίου 2018:

• Αίρονται οι περιορισμοί στο άνοιγμα νέων λογαριασμών. Συγκεκριμένα, επιτρέπεται το άνοιγμα λογαριασμού από φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλη οντότητα καθώς και η προσθήκη συνδικαιούχου σε υφιστάμενο λογαριασμό σε πιστωτικό ίδρυμα, ανεξαρτήτως της δημιουργίας νέου κωδικού πελάτη (Customer ID).