Κατηγορίες
εργασία

Θέσεις εργασίας στην Agritex ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. στην Αλεξάνδρεια

AGRITEX ενεργειακήΗ εταιρεία AGRITEX ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας αναζητεί Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και Ηλεκτρολόγο Υπομηχανικό από Τ.Ε.Ι., Α.Ε.Ι.

Αιτήσεις- Βιογραφικά γίνονται δεκτά στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, στην Αλεξάνδρεια, από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8:30 έως τις 16:30 – ηλεκτρονικά στο e-mail : info@agritex.gr

για πληροφορίες τηλ. 2333022969 – 2333026989

 

 

Κατηγορίες
εργασία

Θέσεις εργασίας στην Agritex ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. στην Αλεξάνδρεια

AGRITEX ενεργειακήΗ εταιρεία AGRITEX ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας αναζητεί Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και Ηλεκτρολόγο Υπομηχανικό από Τ.Ε.Ι., Α.Ε.Ι.

Αιτήσεις- Βιογραφικά γίνονται δεκτά στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, στην Αλεξάνδρεια, από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8:30 έως τις 16:30 – ηλεκτρονικά στο e-mail : info@agritex.gr

για πληροφορίες τηλ. 2333022969 – 2333026989

 

 

Κατηγορίες
εργασία

Θέσεις εργασίας στην Agritex ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. στην Αλεξάνδρεια

AGRITEX ενεργειακήΑπό την AGRITEX ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ζητούνται εργάτες και εργάτριες για το θερμοκήπιο και το συσκευαστήριο στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας.

Αιτήσεις από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8:00 έως τις 16:00

Τηλ. 2333022969 – 2333026989

e-mail : info@agritex.gr

 

 

 

Κατηγορίες
εργασία

Θέσεις εργασίας στην Agritex ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. στην Αλεξάνδρεια

AGRITEX ενεργειακήΑπό την AGRITEX ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ζητούνται εργάτες και εργάτριες για το θερμοκήπιο και το συσκευαστήριο στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας.

Αιτήσεις από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8:00 έως τις 16:00

Τηλ. 2333022969 – 2333026989

e-mail : info@agritex.gr

 

 

 

Κατηγορίες
εργασία

Θέσεις εργασίας στην Agritex ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. στην Αλεξάνδρεια

AGRITEX ενεργειακήΑπό την AGRITEX ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ζητούνται εργάτες και εργάτριες για το θερμοκήπιο και το συσκευαστήριο στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας.

Αιτήσεις από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8:00 έως τις 16:00

Τηλ. 2333022969 – 2333026989

e-mail : info@agritex.gr

 

 

 

Κατηγορίες
εργασία

Θέσεις εργασίας στην Agritex ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. στην Αλεξάνδρεια

AGRITEX ενεργειακήΑπό την AGRITEX ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ζητούνται εργάτες και εργάτριες για το θερμοκήπιο και το συσκευαστήριο στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας.

Αιτήσεις από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8:00 έως τις 16:00

Τηλ. 2333022969 – 2333026989

e-mail : info@agritex.gr