Κατηγορίες
Ημαθία

Το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου των Φοροτεχνικών της Ημαθίας

Συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Φοροτεχνικών Ελευθέρων

Επαγγελματιών Νομού Ημαθίας, όπως προέκυψε από τις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου 2021.

Η σύνθεση του Δ.Σ. είναι η εξής: