Κατηγορίες
σχόλιο επικαιρότητας

Δημόσιο και πληροφορική…

Εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε στελέχη του Δημοσίου Τομέα και που θα ολοκληρωθούν το 2025 – για περισσότερους από 20.000 δημόσιους υπαλλήλους – ανακοίνωσε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Αυτό είναι το θετικό της υπόθεσης, γιατί όσο πάει και ψηφιοποιείται το Δημόσιο και πρέπει να υπάρχει και η κατάλληλη εκπαίδευση των υπαλλήλων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες όσων τους πληρώνουν, δηλαδή στις ανάγκες των πολιτών.