Περισκόπηση

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 23, 2020)

διαλανθάνω ρ. μετβ. (αρχ.) διέλαθα (λογ.) στη φρ. Διαλανθάνει / διέλαθε την προσοχή μου, διέφυγε την προσοχή μου: διαλανθάνει την προσοχή σας, όμως και η κοινωνική διάσταση του θέματος || η στάση του δεν διέλαθε την προσοχή μου.

Όλο το άρθρο
Περισκόπηση

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 19, 2020)

Μανιπουλάρω ρ. μετβ. (μανιπουλάρισα), επηρεάζω επιδέξια (άτομο ή ομάδα), με τρόπο που να σκέπτεται και να ενεργεί όπως επιθυμώ: μερικοί συνδικαλιστές προσπαθούν να μανιπουλάρουν τους εργαζομένους ΣΥΝ.: χειραγωγώ – μανιπουλάρισμα (το) ΕΤΥΜ.: < ιταλ. manipolare < λατιν. Manipulus “χούφτα” Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Β’ έκδοση, Γ’ ανατύπωση (2006), σελίδα 1045

Όλο το άρθρο
Περισκόπηση

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 11, 2020)

Αβελτηρία (η) κ. αβελτερία η διανοητική νωθρότητα και κατ’ επέκταση η ανοησία, η αμυαλιά: η δήλωση του αξιωματούχου φανερώνει ~ ΣΥΝ.: μωρία, κουφόνοια – ΑΝΤ.: ευστροφία, εξυπνάδα. αβέλτερος, -η, -ο (αρχ.) ΕΤΥΜ.: < αρχ. Αβελτερία < ἀβέλτερος < ἀ (στερητ.) + βέλτερος, παράλλ. τ. τού βελτίων “καλύτερος”, οπότε η λέξη θα σήμαινε αυτόν που δεν […]

Όλο το άρθρο
Περισκόπηση

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 10, 2020)

ευεξήγητος, -η, -ο (1887) αυτός που εξηγείται εύκολα: ~ γεγονός / συμβάν / περιστατικό ΑΝΤ.: δυσεξήγητος, ανεξήγητος Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Β’ έκδοση, Γ’ ανατύπωση (2006), σελίδα 687

Όλο το άρθρο
Περισκόπηση

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 8, 2020)

παρορώ ρ. μτβ. (παροράς…) (αρχαιοπρ.) 1. αφήνω κάτι να περάσει χωρίς να δώσω ιδιαίτερη προσοχή ή προσποιούμαι πως δεν το βλέπω. ΣΥΝ.: παραβλέπω (λογ.) αντιπαρέρχομαι, (καθημ.) κάνω τα στραβά μάτια 2. αντιμετωπίζω χωρίς ενδιαφέρον, αδιάφορα 3. υποτιμώ τη σημασία του πράγματος ΣΥΝ.: περιφρονώ ΕΤΥΜ.: < αρχ. παρορῶ (-άω) < παρ(α) + ὁρῶ Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό […]

Όλο το άρθρο
Περισκόπηση

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 5, 2020)

δυσφράδεια (η) (χωρίς πληθυντικό) ΙΑΤΡ.: δυσχέρεια στην προφορά και την άρθρωση των λέξεων ΕΤΥΜ.: μεσν. < δυσφραδής < δυσ + -φραδής < φράζω “μιλώ, εκφράζομαι” Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Β’ έκδοση, Γ’ ανατύπωση (2006), σελίδα 535

Όλο το άρθρο
Περισκόπηση

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 4, 2020)

διαχυτικότητα (η) [1887, χωρ. γεν. πληθ.] η έντονη εκδήλωση συναισθημάτων με χειρονομίες, λόγια, εκφράσεις προσώπου, έντονες κινήσεις γενικά: άρχισε τις ~ μπροστά σε όλους Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Β’ έκδοση, Γ’ ανατύπωση (2006), σελίδα 500

Όλο το άρθρο
Περισκόπηση

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 3, 2020)

Αντιστάθμισμα (το) {αντισταθμίσμ-ατος | -ατα, -άτων} 1. (κυριολεκτ.) βάρος που χρησιμοποιείται για την αντιρρόπηση άλλου, για την αντικατάσταση ή την επίτευξη ισορροπίας: (στο ζύγισμα) ήθελε είκοσι κιλά ~ για να ισορροπήσει. ΣΥΝ.: αντίβαρο 2. (γενικότ.) οτιδήποτε προσφέρεται ως αναγνώριση και ανταμοιβή παροχής, υπηρεσίας ή προς αναπλήρωση απώλειας: αυτή η μέρα χαράς είναι το ~ των […]

Όλο το άρθρο
Περισκόπηση

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 1, 2020)

Επίπλαστος, -η, -ο αυτός που δεν χαρακτηρίζεται από φυσικότητα, αληθοφάνεια: ~ αμόγελο / ευγένεια / ειλικρίνεια / συμπεριφορά / αρετή. ΣΥΝ.: προσποιητός, επιτηδευμένος, τεχνητός, υποκριτικός ΑΝΤ.: πραγματικός – επίπλαστα (επίρρ.) ΕΤΥΜ.: μτγν. <αρχ. ἐπιπλάσσω < ἐπί + πλάσσω / -ττω “πλάθω” Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Β’ έκδοση, Γ’ ανατύπωση (2006), σελίδα 654

Όλο το άρθρο
Περισκόπηση

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 52, 2019) – Η λέξη της χρονιάς (2019)

Πάντα η τελευταία “λέξη της εβδομάδας”, της 52ης, δίνει το στίγμα όλης της χρονιάς. Για φέτος επιλέξαμε μια λέξη που έχει να κάνει με εμάς εδώ στην Περισκόπηση, μια λέξη που αποδεδειγμένα δίνει το στίγμα μας και που ισχύει από το 2007 που είμαστε μαζί: τη λέξη “αξιόπιστος”.

Όλο το άρθρο