Κατηγορίες
ΟΠΑΚΟΜ Δήμος Αλεξάνδρειας

Μήνυμα του προέδρου του ΟΠΑΚΟΜ για την Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας

Στο μήνυμά του, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας, ο πρόεδρος του ΟΠΑΚΟΜ Απόστ. Ρεσινιώτης αναφέρει τα ακόλουθα: