Κατηγορίες
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υγεία

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την «Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη»

Από το Τμήμα Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνονται τα εξής σχετικά με την «Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη» όπως έχει καθιερωθεί 14η Νοεμβρίου:

«Η Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη καθιερώθηκε επίσημη Ημέρα των Ηνωμένων Εθνών το 2006 με ψήφισμα. Τον Απρίλιο του 2016 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δημοσίευσε την παγκόσμια έκθεση για το διαβήτη από την οποία προκύπτει ότι ο αριθμός των ατόμων με διαβήτη έχει σχεδόν τετραπλασιαστεί από το 1980.
Το θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας του Διαβήτη 2017 είναι «Οι γυναίκες και ο διαβήτης – το δικαίωμά για ένα υγιές μέλλον».