Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Δήμος Αλεξάνδρειας: έως 30 Νοεμβρίου η κατάθεση δικαιολογητικών για την ανανέωση αδειών πωλητών λαϊκών αγορών

Από το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης & Εσόδων του Δήμου Αλεξάνδρειας καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για την ανανέωση των αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών
που λήγουν την 31/12/2017 να προχωρήσουν στην κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών ως εξής:

Σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 39 του Νόμου 4264/2014,  και με την υπ’ αριθ. 411/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας (ΑΔΑ:6ΡΧΙΩΨΠ-9Θ0) καθορίστηκε το χρονικό διάστημα για την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την ανανέωση των αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών, από την Τετάρτη 01/11/2017 έως Πέμπτη 30/11/2017.