Κατηγορίες
Δήμος Αλεξάνδρειας οικονομική επιτροπή

7+1 άτομα θα ζητήσει ο Δήμος για ενίσχυση του προσωπικού του

Αν εγκριθούν οι θέσεις, θα ενισχυθεί σημαντικά η Τεχνική Υπηρεσία

Στην κατάθεση αιτήματος για ενίσχυση του προσωπικού του Δήμου με 7 + 1 άτομα θα προχωρήσει ο Δήμος Αλεξάνδρειας.
Όπως φαίνεται από αυτά που προτάθηκαν ως εισήγηση στην Οικονομική Επιτροπή η διοίκηση του Δήμου στρέφεται σε αυτή τη φάση στην ενίσχυση της Τεχνικής Υπηρεσίας. Καλή ήταν και η πρόταση του Γ. Κιρικιλιαννίδη για πρόσληψη και ενός κτηνιάτρου (ΠΕ), η οποία τελικά καταψηφίστηκε.

Κατηγορίες
Δήμος Αλεξάνδρειας

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας

Δημαρχείο ΑλεξάνδρειαςΤην Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου, στη 1 μετά το μεσημέρι, θα συνεδριάσει (τακτική συνεδρίαση) η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Στην ημερήσια διάταξη έχουν εγγραφεί προς συζήτηση τα ακόλουθα θέματα:

1.Έγκριση ή μη του 1ου (αριθ. πρωτ. 16501/21-08-2018) & του 2ου (αριθ.πρωτ. 16900/28-08-2018) πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσιών Συμβάσεων Ανοιχτών Διαγωνισμών (προμηθειών και υπηρεσιών) για το ετος 2018 για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ»

2.Λήψη απόφασης για α) παροχή γνωμοδότησης επί της αριθ. 44/2018 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας και β) ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου.